Patrol na terenie Pilzna23.05.2013
Informujemy, że od marca 2013r. na terenie Pilzna i okolic funkcjonuje nasz dwuosobowy (zgodnny z Ustawą o ochronie osób i mienia) Całodobowy Patrol Interwencyjny. Nasze działania są podyktowane stale rosnącą liczbą klientów na terenie samego miasta Pilzno jak i okolic. Aby zminimalizować czasy dojazdu do poszczególnych obiektów, zapadła decyzja o uruchomieniu całodobowego Patrolu. Uruchomienie zgodnego z przepisami Patrolu Interwencyjnego pozwala na szerszy wachlarz działań podejmowany przy przeciwdziałaniu przestępstwom, jak i reagowania w trakcie podejmowaniu czynności przeciw osobom stwarzającym zagrożenie dla porządku publicznego oraz życia lub zdrowia chronionych osób.
 
Osoby które są zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy w zakresie monitoringu obiektów prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
 
601 553 865, 601 424 434 - całodobowo
 
biuro:
14 6812 034
 
lub osobiście w siedzibie firmy:
Dębica, ul. Gawrzyłowska 37
 
Istnieje możliwość podpięcia do naszego Centrum Monitoringu Sygnałów Alarmowych obiektów które już posiadają systemy (instalacje) alarmowe (są monitorowane przez inną firmę), poprzez podpięcie naszych urządzeń nadawczych.
 
Zajmujemy się również projektowaniem oraz wykonywaniem instalacji alarmowych i ppoż. Osoby które wykonują takie instalacje posiadają licencje pracowników ochrony technicznej I lub II stopnia, co gwarantuje wysoką jakość wykonania instalacji i pełną ochronę, również ubezpieczeniową w przypadku nieprzewidzianych zdażeń.
 
 
Imię i nazwisko:
Firma:
Telefon:
E-mail:
Treść:
Omega Group
technologie dla bezpieczeństwa projekt i realizacja:BigCom